Human VH Germline Sequences (VBase)
                                                                           1111111111
                       11111111112222222 22233333333  33334444444444555555 555555566666666667777777777888888888888899999999990000000000
Kabat VH              1234567 8901234567890123456 78901234555  67890123456789012222 345678901234567890123456789012222345678901234567890000000000
                                     ab          abc                abc         abcdefghI
                  ....:....|....:....|....:....|..xxxxxxxxxx..:....|....:.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...|....:....|....:....|....:...xxxxxxxxxxxxxxx
                                                                    111111111111111111111111
                       111111111122222222223333333333444444444455555555556666666666777777777788888888889999999999000000000011111111111111
AH0                 123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123
                  ....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
VBase_VH2_1  1-3    1-02    QVQLVQS.GAEVKKPGASVKVSCKASG.YTFTG.....YYMHWVRQAPGQGLEWMGWINPN...SGGTNYAQKFQGRVTMTRDTSISTAYMELSRLRSDDTAVYYCAR...............
VBase_VH2_2  1-3    1-03    QVQLVQS.GAEVKKPGASVKVSCKASG.YTFTS.....YAMHWVRQAPGQRLEWMGWINAG...NGNTKYSQKFQGRVTITRDTSASTAYMELSSLRSEDTAVYYCAR...............
VBase_VH2_3  1-3    1-08    QVQLVQS.GAEVKKPGASVKVSCKASG.YTFTS.....YDINWVRQATGQGLEWMGWMNPN...SGNTGYAQKFQGRVTMTRNTSISTAYMELSSLRSEDTAVYYCAR...............
VBase_VH2_4  1-2    1-18    QVQLVQS.GAEVKKPGASVKVSCKASG.YTFTS.....YGISWVRQAPGQGLEWMGWISAY...NGNTNYAQKLQGRVTMTTDTSTSTAYMELRSLRSDDTAVYYCAR...............
VBase_VH2_5  1-U    1-24    QVQLVQS.GAEVKKPGASVKVSCKVSG.YTLTE.....LSMHWVRQAPGKGLEWMGGFDPE...DGETIYAQKFQGRVTMTEDTSTDTAYMELSSLRSEDTAVYYCAT...............
VBase_VH2_6  1-3    1-45    QMQLVQS.GAEVKKTGSSVKVSCKASG.YTFTY.....RYLHWVRQAPGQALEWMGWITPF...NGNTNYAQKFQDRVTITRDRSMSTAYMELSSLRSEDTAMYYCAR...............
VBase_VH2_7  1-3    1-46    QVQLVQS.GAEVKKPGASVKVSCKASG.YTFTS.....YYMHWVRQAPGQGLEWMGIINPS...GGSTSYAQKFQGRVTMTRDTSTSTVYMELSSLRSEDTAVYYCAR...............
VBase_VH2_8  1-3    1-58    QMQLVQS.GPEVKKPGTSVKVSCKASG.FTFTS.....SAVQWVRQARGQRLEWIGWIVVG...SGNTNYAQKFQERVTITRDMSTSTAYMELSSLRSEDTAVYYCAA...............
VBase_VH2_9  1-2    1-69    QVQLVQS.GAEVKKPGSSVKVSCKASG.GTFSS.....YAISWVRQAPGQGLEWMGGIIPI...FGTANYAQKFQGRVTITADESTSTAYMELSSLRSEDTAVYYCAR...............
VBase_VH2_10  1-2    1-e    QVQLVQS.GAEVKKPGSSVKVSCKASG.GTFSS.....YAISWVRQAPGQGLEWMGGIIPI...FGTANYAQKFQGRVTITADKSTSTAYMELSSLRSEDTAVYYCAR...............
VBase_VH2_11  1-2    1-f    EVQLVQS.GAEVKKPGATVKISCKVSG.YTFTD.....YYMHWVQQAPGKGLEWMGLVDPE...DGETIYAEKFQGRVTITADTSTDTAYMELSSLRSEDTAVYYCAT...............

VBase_VH2_1  3-1/2-1  2-05    QITLKES.GPTLVKPTQTLTLTCTFSG.FSLSTS...GVGVGWIRQPPGKALEWLALIYW....NDDKRYSPSLKSRLTITKDTSKNQVVLTMTNMDPVDTATYYCAHR..............
VBase_VH2_2  3-1    2-26    QVTLKES.GPVLVKPTETLTLTCTVSG.FSLSNA...RMGVSWIRQPPGKALEWLAHIFS....NDEKSYSTSLKSRLTISKDTSKSQVVLTMTNMDPVDTATYYCARI..............
VBase_VH2_3  3-1    2-70    QVTLKES.GPALVKPTQTLTLTCTFSG.FSLSTS...GMRVSWIRQPPGKALEWLARIDW....DDDKFYSTSLKTRLTISKDTSKNQVVLTMTNMDPVDTATYYCARI..............

VBase_VH3_1  1-3    3-07    EVQLVES.GGGLVQPGGSLRLSCAASG.FTFSS.....YWMSWVRQAPGKGLEWVANIKQD...GSEKYYVDSVKGRFTISRDNAKNSLYLQMNSLRAEDTAVYYCAR...............
VBase_VH3_2  1-3    3-09    EVQLVES.GGGLVQPGRSLRLSCAASG.FTFDD.....YAMHWVRQAPGKGLEWVSGISWN...SGSIGYADSVKGRFTISRDNAKNSLYLQMNSLRAEDTALYYCAKD..............
VBase_VH3_3  1-3    3-11    QVQLVES.GGGLVKPGGSLRLSCAASG.FTFSD.....YYMSWIRQAPGKGLEWVSYISSS...GSTIYYADSVKGRFTISRDNAKNSLYLQMNSLRAEDTAVYYCAR...............
VBase_VH3_4  1-1    3-13    EVQLVES.GGGLVQPGGSLRLSCAASG.FTFSS.....YDMHWVRQATGKGLEWVSAIGT....AGDTYYPGSVKGRFTISRENAKNSLYLQMNSLRAGDTAVYYCAR...............
VBase_VH3_5  1-U    3-15    EVQLVES.GGGLVKPGGSLRLSCAASG.FTFSN.....AWMSWVRQAPGKGLEWVGRIKSKT.DGGTTDYAAPVKGRFTISRDDSKNTLYLQMNSLKTEDTAVYYCTT...............
VBase_VH3_6  1-3    3-20    EVQLVES.GGGVVRPGGSLRLSCAASG.FTFDD.....YGMSWVRQAPGKGLEWVSGINWN...GGSTGYADSVKGRFTISRDNAKNSLYLQMNSLRAEDTALYHCAR...............
VBase_VH3_7  1-3    3-21    EVQLVES.GGGLVKPGGSLRLSCAASG.FTFSS.....YSMNWVRQAPGKGLEWVSSISSS...SSYIYYADSVKGRFTISRDNAKNSLYLQMNSLRAEDTAVYYCAR...............
VBase_VH3_8  1-3    3-23    EVQLLES.GGGLVQPGGSLRLSCAASG.FTFSS.....YAMSWVRQAPGKGLEWVSAISGS...GGSTYYADSVKGRFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAVYYCAK...............
VBase_VH3_9  1-3    3-30    QVQLVES.GGGVVQPGRSLRLSCAASG.FTFSS.....YGMHWVRQAPGKGLEWVAVISYD...GSNKYYADSVKGRFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAVYYCAK...............
VBase_VH3_10  1-3    3-30.3   QVQLVES.GGGVVQPGRSLRLSCAASG.FTFSS.....YAMHWVRQAPGKGLEWVAVISYD...GSNKYYADSVKGRFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAVYYCAR...............
VBase_VH3_11  1-3    3-30.5   QVQLVES.GGGVVQPGRSLRLSCAASG.FTFSS.....YGMHWVRQAPGKGLEWVAVISYD...GSNKYYADSVKGRFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAVYYCAK...............
VBase_VH3_12  1-3    3-33    QVQLVES.GGGVVQPGRSLRLSCAASG.FTFSS.....YGMHWVRQAPGKGLEWVAVIWYD...GSNKYYADSVKGRFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAVYYCAR...............
VBase_VH3_13  1-3    3-43    EVQLVES.GGVVVQPGGSLRLSCAASG.FTFDD.....YTMHWVRQAPGKGLEWVSLISWD...GGSTYYADSVKGRFTISRDNSKNSLYLQMNSLRTEDTALYYCAKD..............
VBase_VH3_14  1-3    3-48    EVQLVES.GGGLVQPGGSLRLSCAASG.FTFSS.....YSMNWVRQAPGKGLEWVSYISSS...SSTIYYADSVKGRFTISRDNAKNSLYLQMNSLRDEDTAVYYCAR...............
VBase_VH3_15  1-U    3-49    EVQLVES.GGGLVQPGRSLRLSCTASG.FTFGD.....YAMSWFRQAPGKGLEWVGFIRSKA.YGGTTEYTASVKGRFTISRDGSKSIAYLQMNSLKTEDTAVYYCTR...............
VBase_VH3_16  1-1    3-53    EVQLVET.GGGLIQPGGSLRLSCAASG.FTVSS.....NYMSWVRQAPGKGLEWVSVIYS....GGSTYYADSVKGRFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAVYYCAR...............
VBase_VH3_17  1-3    3-64    EVQLVES.GGGLVQPGGSLRLSCAASG.FTFSS.....YAMHWVRQAPGKGLEYVSAISSN...GGSTYYANSVKGRFTISRDNSKNTLYLQMGSLRAEDMAVYYCAR...............
VBase_VH3_18  1-1    3-66    EVQLVES.GGGLVQPGGSLRLSCAASG.FTVSS.....NYMSWVRQAPGKGLEWVSVIYS....GGSTYYADSVKGRFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAVYYCAR...............
VBase_VH3_19  1-4    3-72    EVQLVES.GGGLVQPGGSLRLSCAASG.FTFSD.....HYMDWVRQAPGKGLEWVGRTRNKA.NSYTTEYAASVKGRFTISRDDSKNSLYLQMNSLKTEDTAVYYCAR...............
VBase_VH3_20  1-4    3-73    EVQLVES.GGGLVQPGGSLKLSCAASG.FTFSG.....SAMHWVRQASGKGLEWVGRIRSKA.NSYATAYAASVKGRFTISRDDSKNTAYLQMNSLKTEDTAVYYCTR...............
VBase_VH3_21  1-3    3-74    EVQLVES.GGGLVQPGGSLRLSCAASG.FTFSS.....YWMHWVRQAPGKGLVWVSRINSD...GSSTSYADSVKGRFTISRDNAKNTLYLQMNSLRAEDTAVYYCAR...............
VBase_VH3_22  1-6    3-d    EVQLVES.RGVLVQPGGSLRLSCAASG.FTVSS.....NEMSWVRQAPGKGLEWVSSISG.....GSTYYADSRKGRFTISRDNSKNTLHLQMNSLRAEDTAVYYCKK...............

VBase_VH4_1  2-1/1-1  4-04    QVQLQES.GPGLVKPSGTLSLTCAVSG.GSISSS....NWWSWVRQPPGKGLEWIGEIYH....SGSTNYNPSLKSRVTISVDKSKNQFSLKLSSVTAADTAVYYCAR...............
VBase_VH4_2  2-1    4-28    QVQLQES.GPGLVKPSDTLSLTCAVSG.YSISSS....NWWGWIRQPPGKGLEWIGYIYY....SGSTYYNPSLKSRVTMSVDTSKNQFSLKLSSVTAVDTAVYYCAR...............
VBase_VH4_3  3-1    4-30.1   QVQLQES.GPGLVKPSQTLSLTCTVSG.GSISSG...GYYWSWIRQHPGKGLEWIGYIYY....SGSTYYNPSLKSRVTISVDTSKNQFSLKLSSVTAADTAVYYCAR...............
VBase_VH4_4  3-1    4-30.2   QLQLQES.GSGLVKPSQTLSLTCAVSG.GSISSG...GYSWSWIRQPPGKGLEWIGYIYH....SGSTYYNPSLKSRVTISVDRSKNQFSLKLSSVTAADTAVYYCAR...............
VBase_VH4_5  3-1    4-30.4   QVQLQES.GPGLVKPSQTLSLTCTVSG.GSISSG...DYYWSWIRQPPGKGLEWIGYIYY....SGSTYYNPSLKSRVTISVDTSKNQFSLKLSSVTAADTAVYYCAR...............
VBase_VH4_6  3-1    4-31    QVQLQES.GPGLVKPSQTLSLTCTVSG.GSISSG...GYYWSWIRQHPGKGLEWIGYIYY....SGSTYYNPSLKSRVTISVDTSKNQFSLKLSSVTAADTAVYYCAR...............
VBase_VH4_7  1-1    4-34    QVQLQQW.GAGLLKPSETLSLTCAVYG.GSFSG.....YYWSWIRQPPGKGLEWIGEINH....SGSTNYNPSLKSRVTISVDTSKNQFSLKLSSVTAADTAVYYCAR...............
VBase_VH4_8  3-1    4-39    QLQLQES.GPGLVKPSETLSLTCTVSG.GSISSS...SYYWGWIRQPPGKGLEWIGSIYY....SGSTYYNPSLKSRVTISVDTSKNQFSLKLSSVTAADTAVYYCAR...............
VBase_VH4_9  1-1    4-59    QVQLQES.GPGLVKPSETLSLTCTVSG.GSISS.....YYWSWIRQPPGKGLEWIGYIYY....SGSTNYNPSLKSRVTISVDTSKNQFSLKLSSVTAADTAVYYCAR...............
VBase_VH4_10  3-1    4-61    QVQLQES.GPGLVKPSETLSLTCTVSG.GSVSSG...SYYWSWIRQPPGKGLEWIGYIYY....SGSTNYNPSLKSRVTISVDTSKNQFSLKLSSVTAADTAVYYCAR...............
VBase_VH4_11  2-1    4-b    QVQLQES.GPGLVKPSETLSLTCAVSG.YSISSG....YYWGWIRQPPGKGLEWIGSIYH....SGSTYYNPSLKSRVTISVDTSKNQFSLKLSSVTAADTAVYYCAR...............

VBase_VH5_1  1-2    5-51    EVQLVQS.GAEVKKPGESLKISCKGSG.YSFTS.....YWIGWVRQMPGKGLEWMGIIYPG...DSDTRYSPSFQGQVTISADKSISTAYLQWSSLKASDTAMYYCAR...............
VBase_VH5_2  1-2    5-a    EVQLVQS.GAEVKKPGESLRISCKGSG.YSFTS.....YWISWVRQMPGKGLEWMGRIDPS...DSYTNYSPSFQGHVTISADKSISTAYLQWSSLKASDTAMYYCAR...............

VBase_VH6_1  3-5    6-01    QVQLQQS.GPGLVKPSQTLSLTCAISG.DSVSSN...SAAWNWIRQSPSRGLEWLGRTYYR..SKWYNDYAVSVKSRITINPDTSKNQFSLQLNSVTPEDTAVYYCAR...............

VBase_VH7_1  1-2    7-4.1   QVQLVQS.GSELKKPGASVKVSCKASG.YTFTS.....YAMNWVRQAPGQGLEWMGWINTN...TGNPTYAQGFTGRFVFSLDTSVSTAYLQICSLKAEDTAVYYCAR...............

AHonegger, June 6, 2001