Human VH Germline Sequences (IMGT)
                                                                        1111111111
                     11111111112222222 22233333333  33334444444444555555 555555566666666667777777777888888888888899999999990000000000
Kabat VH            1234567 8901234567890123456 78901234555  67890123456789012222 345678901234567890123456789012222345678901234567890000000000
                                  ab          abc                abc         abcdefghI
                ....:....|....:....|....:....|..xxxxxxxxxx..:....|....:.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...|....:....|....:....|....:...xxxxxxxxxxxxxxx
                                                                 111111111111111111111111
                    111111111122222222223333333333444444444455555555556666666666777777777788888888889999999999000000000011111111111111
AH0              123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123
                ....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|....:....|
IMGT_hVH_1_2    X07448   QVQLVQS.GAEVKKPGASVKVSCKASG.YTFTG.....YYMHWVRQAPGQGLEWMGRINPN...SGGTNYAQKFQGRVTSTRDTSISTAYMELSRLRSDDTVVYYCAR..............
IMGT_hVH_1_3    X62109   QVQLVQS.GAEVKKPGASVKVSCKASG.YTFTS.....YAMHWVRQAPGQRLEWMGWINAG...NGNTKYSQKFQGRVTITRDTSASTAYMELSSLRSEDTAVYYCAR..............
IMGT_hVH_1_8    M99637   QVQLVQS.GAEVKKPGASVKVSCKASG.YTFTS.....YDINWVRQATGQGLEWMGWMNPN...SGNTGYAQKFQGRVTMTRNTSISTAYMELSSLRSEDTAVYYCAR..............
IMGT_hVH_1_18    M99641   QVQLVQS.GAEVKKPGASVKVSCKASG.YTFTS.....YGISWVRQAPGQGLEWMGWISAY...NGNTNYAQKLQGRVTMTTDTSTSTAYMELRSLRSDDTAVYYCAR..............
IMGT_hVH_1_24    M99642   QVQLVQS.GAEVKKPGASVKVSCKVSG.YTLTE.....LSMHWVRQAPGKGLEWMGGFDPE...DGETIYAQKFQGRVTMTEDTSTDTAYMELSSLRSEDTAVYYCAT..............
IMGT_hVH_1_45    X92209   QMQLVQS.GAEVKKTGSSVKVSCKASG.YTFTY.....RYLHWVRQAPGQALEWMGWITPF...NGNTNYAQKFQDRVTITRDRSMSTAYMELSSLRSEDTAMYYCAR..............
IMGT_hVH_1_46    X92343   QVQLVQS.GAEVKKPGASVKVSCKASG.YTFTS.....YYMHWVRQAPGQGLEWMGIINPS...GGSTSYAQKFQGRVTMTRDTSTSTVYMELSSLRSEDTAVYYCAR..............
IMGT_hVH_1_58    M29809   QMQLVQS.GPEVKKPGTSVKVSCKASG.FTFTS.....SAVQWVRQARGQRLEWIGWIVVG...SGNTNYAQKFQERVTITRDMSTSTAYMELSSLRSEDTAVYYCAA..............
IMGT_hVH_1_69    L22582   QVQLVQS.GAEVKKPGSSVKVSCKASG.GTFSS.....YAISWVRQAPGQGLEWMGGIIPI...FGTANYAQKFQGRVTITADESTSTAYMELSSLRSEDTAVYYCAR..............
IMGT_hVH_1_c    Z18904   .............KSGASVKVSCSFSG.FTITS.....YGIHWVQQSPGQGLEWMGWINPG...NGSPSYAKKFQGRFTMTRDMSTTTAYTDLSSLTSEDMAVYYYAR..............
IMGT_hVH_1_f    Z12305   EVQLVQS.GAEVKKPGATVKISCKVSG.YTFTD.....YYMHWVQQAPGKGLEWMGLVDPE...DGETIYAEKFQGRVTITADTSTDTAYMELSSLRSEDTAVYYCAT..............

IMGT_hVH_2_5    X62111   QITLKES.GPTLVKPTQTLTLTCTFSG.FSLSTS...GVGVGWIRQPPGKALEWLALIYW....NDDKRYSPSLKSRLTITKDTSKNQVVLTMTNMDPVDTATYYCAHR.............
IMGT_hVH_2_26    M99648   QVTLKES.GPVLVKPTETLTLTCTVSG.FSLSNA...RMGVSWIRQPPGKALEWLAHIFS....NDEKSYSTSLKSRLTISKDTSKSQVVLTMTNMDPVDTATYYCARI.............
IMGT_hVH_2_70    L21969   QVTLRES.GPALVKPTQTLTLTCTFSG.FSLSTS...GMCVSWIRQPPGKALEWLALIDW....DDDKYYSTSLKTRLTISKDTSKNQVVLTMTNMDPVDTATYYCARI.............

IMGT_hVH_3_7    M99649   EVQLVES.GGGLVQPGGSLRLSCAASG.FTFSS.....YWMSWVRQAPGKGLEWVANIKQD...GSEKYYVDSVKGRFTISRDNAKNSLYLQMNSLRAEDTAVYYCAR..............
IMGT_hVH_3_9    M99651   EVQLVES.GGGLVQPGRSLRLSCAASG.FTFDD.....YAMHWVRQAPGKGLEWVSGISWN...SGSIGYADSVKGRFTISRDNAKNSLYLQMNSLRAEDTALYYCAKD.............
IMGT_hVH_3_11    M99652   QVQLVES.GGGLVKPGGSLRLSCAASG.FTFSD.....YYMSWIRQAPGKGLEWVSYISSS...GSTIYYADSVKGRFTISRDNAKNSLYLQMNSLRAEDTAVYYCAR..............
IMGT_hVH_3_13    X92217   EVQLVES.GGGLVQPGGSLRLSCAASG.FTFSS.....YDMHWVRQATGKGLEWVSAIGT....AGDTYYPGSVKGRFTISRENAKNSLYLQMNSLRAGDTAVYYCAR..............
IMGT_hVH_3_15    X92216   EVQLVES.GGGLVKPGGSLRLSCAASG.FTFSN.....AWMSWVRQAPGKGLEWVGRIKSKT.DGGTTDYAAPVKGRFTISRDDSKNTLYLQMNSLKTEDTAVYYCTT..............
IMGT_hVH_3_16    M99655   EVQLVES.GGGLVQPGGSLRLSCAASG.FTFSN.....SDMNWARKAPGKGLEWVSGVSWN...GSRTHYVDSVKRRFIISRDNSRNSLYLQKNRRRAEDMAVYYCVR..............
IMGT_hVH_3_19    M99656   TVQLVES.GGGLVEPGGSLRLSCAASG.FTFSN.....SDMNWVRQAPGKGLEWVSGVSWN...GSRTHYADSVKGRFIISRDNSRNFLYQQMNSLRPEDMAVYYCVR..............
IMGT_hVH_3_20    M99657   EVQLVES.GGGVVRPGGSLRLSCAASG.FTFDD.....YGMSWVRQAPGKGLEWVSGINWN...GGSTGYADSVKGRFTISRDNAKNSLYLQMNSLRAEDTALYHCAR..............
IMGT_hVH_3_21    Z14073   EVQLVES.GGGLVKPGGSLRLSCAASG.FTFSS.....YSMNWVRQAPGKGLEWVSSISSS...SSYIYYADSVKGRFTISRDNAKNSLYLQMNSLRAEDTAVYYCAR..............
IMGT_hVH_3_23    M99660   EVQLLES.GGGLVQPGGSLRLSCAASG.FTFSS.....YAMSWVRQAPGKGLEWVSAISGS...GGSTYYADSVKGRFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAVYYCAK..............
IMGT_hVH_3_30    M83134   QVQLVES.GGGVVQPGRSLRLSCAASG.FTFSS.....YAMHWVRQAPGKGLEWVAVISYD...GSNKYYADSVKGRFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAVYYCAR..............
IMGT_hVH_3_30_3   X92283   QVQLVES.GGGVVQPGRSLRLSCAASG.FTFSS.....YAMHWVRQAPGKGLEWVAVISYD...GSNKYYADSVKGRFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAVYYCAR..............
IMGT_hVH_3_33    L06618   QVQLVES.GGGVVQPGRSLRLSCAASG.FTFSS.....YGMHWVRQAPGKGLEWVAVIWYD...GSNKYYADSVKGRFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAVYYCAR..............
IMGT_hVH_3_35    M99666   EVQLVES.GGGLVQPGGSLRLSCAASG.FTFSN.....SDMNWVHQAPGKGLEWVSGVSWN...GSRTHYADSVKGRFIISRDNSRNTLYLQTNSLRAEDTAVYYCVR..............
IMGT_hVH_3_38    M99669   EVQLVES.GGGLVQPRGSLRLSCAASG.FTVSS.....NEMSWIRQAPGKGLEWVSSISG.....GSTYYADSRKGRFTISRDNSKNTLYLQMNNLRAEGTAAYYCARY.............
IMGT_hVH_3_43    M99672   EVQLVES.GGVVVQPGGSLRLSCAASG.FTFDD.....YTMHWVRQAPGKGLEWVSLISWD...GGSTYYADSVKGRFTISRDNSKNSLYLQMNSLRTEDTALYYCAKD.............
IMGT_hVH_3_47    Z18900   EDQLVES.GGGLVQPGGSLRPSCAASG.FAFSS.....YALHWVRRAPGKGLEWVSAIGT....GGDTYYADSVMGRFTISRDNAKKSLYLHMNSLIAEDMAVYYCAR..............
IMGT_hVH_3_48    M99675   EVQLVES.GGGLVQPGGSLRLSCAASG.FTFSS.....YSMNWVRQAPGKGLEWVSYISSS...SSTIYYADSVKGRFTISRDNAKNSLYLQMNSLRAEDTAVYYCAR..............
IMGT_hVH_3_49    M99676   EVQLVES.GGGLVQPGRSLRLSCTASG.FTFGD.....YAMSWFRQAPGKGLEWVGFIRSKA.YGGTTEYTASVKGRFTISRDGSKSIAYLQMNSLKTEDTAVYYCTR..............
IMGT_hVH_3_53    M99679   EVQLVES.GGGLIQPGGSLRLSCAASG.FTVSS.....NYMSWVRQAPGKGLEWVSVIYS....GGSTYYADSVKGRFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAVYYCAR..............
IMGT_hVH_3_64    M99682   EVQLVES.GGGLVQPGGSLRLSCAASG.FTFSS.....YAMHWVRQAPGKGLEYVSAISSN...GGSTYYANSVKGRFTISRDNSKNTLYLQMGSLRAEDMAVYYCAR..............
IMGT_hVH_3_66    X92218   EVQLVES.GGGLVQPGGSLRLSCAASG.FTVSS.....NYMSWVRQAPGKGLEWVSVIYS....GGSTYYADSVKGRFTISRDNSKNTLYLQMNSLRAEDTAVYYCAR..............
IMGT_hVH_3_72    X92206   EVQLVES.GGGLVQPGGSLRLSCAASG.FTFSD.....HYMDWVRQAPGKGLEWVGRTRNKA.NSYTTEYAASVKGRFTISRDDSKNSLYLQMNSLKTEDTAVYYCAR..............
IMGT_hVH_3_73    Z27508   EVQLVES.GGGLVQPGGSLKLSCAASG.FTFSG.....SAMHWVRQASGKGLEWVGRIRSKA.NSYATAYAASVKGRFTISRDDSKNTAYLQMNSLKTEDTAVYYCTR..............
IMGT_hVH_3_74    Z12353   EVQLVES.GGGLVQPGGSLRLSCAASG.FTFSS.....YWMHWVRQAPGKGLVWVSRINSD...GSSTSYADSVKGRFTISRDNAKNTLYLQMNSLRAEDTAVYYCAR..............
IMGT_hVH_3_d    Z18898   EVQLVES.RGVLVQPGGSLRLSCAASG.FTVSS.....NEMSWVRQAPGKGLEWVSSISG.....GSTYYADSRKGRFTISRDNSKNTLHLQMNSLRAEDTAVYYCKK..............
IMGT_hVH_3_h    Z29981   .............................TFSD.....YYMNWVRQAPGKGLEWVSSISS....SSTIYYAD..................................................

IMGT_hVH_4_4    X05713   QVQLQES.GPGLVKPPGTLSLTCAVSG.GSISSS....NWWSWVRQPPGKGLEWIGEIYH....SGSTNYNPSLKSRVTISVDKSKNQFSLKLSSVTAADTAVYCCAR..............
IMGT_hVH_4_28    X05714   QVQLQES.GPGLVKPSDTLSLTCAVSG.YSISSS....NWWGWIRQPPGKGLEWIGYIYY....SGSTYYNPSLKSRVTMSVDTSKNQFSLKLSSVTAVDTAVYYCAR..............
IMGT_hVH_4_30_2   L10089   QLQLQES.GSGLVKPSQTLSLTCAVSG.GSISSG...GYSWSWIRQPPGKGLEWIGYIYH....SGSTYYNPSLKSRVTISVDRSKNQFSLKLSSVTAADTAVYYCAR..............
IMGT_hVH_4_30_4   Z14238   QVQLQES.GPGLVKPSQTLSLTCTVSG.GSISSG...DYYWSWIRQPPGKGLEWIGYIYY....SGSTYYNPSLKSRVTISVDTSKNQFSLKLSSVTAADTAVYYCAR..............
IMGT_hVH_4_31    L10098   QVQLQES.GPGLVKPSQTLSLTCTVSG.GSISSG...GYYWSWIRQHPGKGLEWIGYIYY....SGSTYYNPSLKSLVTISVDTSKNQFSLKLSSVTAADTAVYYCAR..............
IMGT_hVH_4_34    X92278   QVQLQQW.GAGLLKPSETLSLTCAVYG.GSFSG.....YYWSWIRQPPGKGLEWIGEINH....SGSTNYNPSLKSRVTISVDTSKNQFSLKLSSVTAADTAVYYCAR..............
IMGT_hVH_4_39    L10094   QLQLQES.GPGLVKPSETLSLTCTVSG.GSISSS...SYYWGWIRQPPGKGLEWIGSIYY....SGSTYYNPSLKSRVTISVDTSKNQFSLKLSSVTAADTAVYYCAR..............
IMGT_hVH_4_59    L10088   QVQLQES.GPGLVKPSETLSLTCTVSG.GSISS.....YYWSWIRQPPGKGLEWIGYIYY....SGSTNYNPSLKSRVTISVDTSKNQFSLKLSSVTAADTAVYYCAR..............
IMGT_hVH_4_61    M29811   QVQLQES.GPGLVKPSETLSLTCTVSG.GSVSSG...SYYWSWIRQPPGKGLEWIGYIYY....SGSTNYNPSLKSRVTISVDTSKNQFSLKLSSVTAADTAVYYCAR..............
IMGT_hVH_4_b    Z12367   QVQLQES.GPGLVKPSETLSLTCAVSG.YSISSG....YYWGWIRQPPGKGLEWIGSIYH....SGSTYYNPSLKSRVTISVDTSKNQFSLKLSSVTAADTAVYYCAR..............

IMGT_hVH_5_51    M99686   EVQLVQS.GAEVKKPGESLKISCKGSG.YSFTS.....YWIGWVRQMPGKGLEWMGIIYPG...DSDTRYSPSFQGQVTISADKSISTAYLQWSSLKASDTAMYYCAR..............
IMGT_hVH_5_a    X92227   EVQLVQS.GAEVKKPGESLRISCKGSG.YSFTS.....YWISWVRQMPGKGLEWMGRIDPS...DSYTNYSPSFQGHVTISADKSISTAYLQWSSLKASDTAMYYCAR..............

IMGT_hVH_6_1    X92224   QVQLQQS.GPGLVKPSQTLSLTCAISG.DSVSSN...SAAWNWIRQSPSRGLEWLGRTYYR..SKWYNDYAVSVKSRITINPDTSKNQFSLQLNSVTPEDTAVYYCAR..............

IMGT_hVH_7_4_1   L10057   QVQLVQS.GSELKKPGASVKVSCKASG.YTFTS.....YAMNWVRQAPGQGLEWMGWINTN...TGNPTYAQGFTGRFVFSLDTSVSTAYLQICSLKAEDTAVYYCAR..............
IMGT_hVH_7_81    Z27509   QVQLVQS.GHEVKQPGASVKVSCKASG.YSFTT.....YGMNWVPQAPGQGLEWMGWFNTY...TGNPTYAQGFTGRFVFSMDTSASTAYLQISSLKAEDMAMYYCAR..............

AHonegger, June 6, 2001